Bardzo proszę o zapoznanie się wszystkich rodziców/ opiekunów dzieci z treścią Zarządzenia Nr

...

Bardzo proszę o zapoznanie się wszystkich rodziców/ opiekunów dzieci z treścią Zarządzenia Nr

...

Bardzo proszę o zapoznanie się wszystkich rodziców/ opiekunów dzieci z treścią Zarządzenia Nr

...

Zostało opublikowane Zarządzenie nr 29/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2020 r. w

...

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie zgodnie z ZarządeniemNr 11/2021 Prezydenta Miasta

...