Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny

...

Rekrutacja na okres wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018

Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci

...

Rekrutacja na okres wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018

Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci

...

Bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 50/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14

...

Bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 50/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14

...