Informuję, że u nauczyciela potwierdzono dodatni wynik testu na covid-19. Ze wzgledu na kończacy się okres kwarantanny w dniu 1 listopada 2020 r. dzieci będą objęte tylko nadzorem epidemiologicznym. Do tego czasu zaleca się samoobserwację stanu zdrowia oraz ograniczenie kontaktów społecznych. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszności, utrata smaku, węchu) rodzice proszeni są o zgłoszenie się do lekarza POZ, a po wizycie poinformowania dyrektora przedszkola lub nauczyciela o zaistniałej sytuacji. Ewa Kucharska dyrektor Przedszkola nr 6