Wykształcenie wyższe lub średnie pedagogiczne - Pedagogika Przedszkolna lub Wczesnoszkolna + uprawnienia do prowadzenia języka angielskiego w przedszkolu (filologia angielska lub kurs angielskiego B 2), niekaralność. Praca na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu w wymiarze 2 godzin tygodniowo od dnia 01.09.2021r. (z dziećmi 3,4,5,6 letnimi).