Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25.01.2022 r.

Załącznik nr 1 - Zarządzenie nr 17/2022 Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2022/20223 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock

Załącznik nr 2 - Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 3 - Zasady rekrutacji do przedszkoli 2022/2023

Załącznik nr 4 - Wniosek do przedszkola wzór 2022/2023

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zamieszkaniu rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wielodzietności rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o samotnym wychowaniu rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 8 - Potwierdzenie woli zapisu rok szkolny 2022/2023