Rekrutacja do przedszkoli rok szkolny 2022/2023

Przedszkole nr 6 w Otwocku będzie pełnić dyżur wakacyjny od dnia 01.08.2022 r. do dnia 26.08.2022 r.

Uwagi:

Przerwa wakacyjna ustalona jest od 01.07.2022 r. do 31.07.2022 r. i od 29.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

Szczegółowe informacje w formie załączników:

Załącznik nr 1 Dyżur wakacyjny 2022

Załącznik nr 2 Harmonogram zapisu na dyżur wakacyjny 2022

Załącznik nr 3 Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny 2022

Załącznik nr 4 Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego 2022