Przedstawiciele Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodnicząca: Pani Monika Cacko - Zgutka

Zastępca Przewodniczącej: Pani Aneta Makowska