Przedstawiciele Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:  Anna Morawska, Magdalena Karda