Informuję, że od dnia 01.09.2018r. oferuję pracę dla:

1.Intendenta - 3/4 etatu tygodniowo.

2.Konserwatora - 1/2 etatu tygodniowo.

3.Woźnej - cały etat tygodniowo.

4.Nauczycieli wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego:

a)na czs zastępstwa za nauczyciela przebywającego na urlopie wychowawczym - planowany urlop wychowawczy od 01.09.2018r. do 31.03.2019r. do grupy dzieci 6,5 letnich w

   wymiarze całego etatu tygodniowo,

b)na rok szkolny 2018/2019 do grupy dzieci 3,4 letnich w wymiarze 12/25 etatu tygodniowo.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście (składać w kancelarii przedszkola).

Informuję, że od dnia 01.02.2018r. rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkola nr 6 w Otwocku na rok szkolny 2018/2019.

Ponizej znajdziecie Państwo dokumenty z informacjami w tej sprawie.

 

Załącznik:

1.Zarządzenie nr 17/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29.01.2018r.

 

Zasady rekrutacji (wraz z załacznikami) zostały opublikowane na stronie Oświaty Miejskiej na

http://oswiata-otwock.pl/rekrutacja-na-rok-2018-2019/

Rekrutacja na okres wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018

Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Przedszkole nr 6 w Otwocku pełni dyżur wakacyjny od dnia 02.07.2018r. do dnia 27.07.2018r.

Od dnia 22.01.2018r. do 09.02.2018r . będą wydawane i przyjmowane karty zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu.

Dnia 16.02.2018r. zostaną podane listy dzieci zakwalifikowanych.

Od dnia 19.02.2018r. do dnia 01.03.2018r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani do dokonania opłaty za żywienie na konto Przedszkola nr 6. Numer konta za żywienie: 65 8001 0005 2001 0008 0086 0001 , w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata za jeden dzień żywieniowy wynosi 7zł 50 gr, którą należy pomnożyć przez ilość dni (od poniedziałku do piątku) planowanego pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie ze złożoną deklaracją w ,, Karcie zgłoszenia”. Pełna opłata wynosi 150zł (za 4 tygodnie) . Na wpłacie należy umieścić informację ,,opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr 6– imię i nazwisko dziecka”.

Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w Przedszkolu nr 6.

Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w Przedszkolu nr 6.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

Załącznik nr 1   Terminarz dyżurów przedszkoli otwockich prowadzonych przez Miasto Otwock w miesiącu lipcu i sierpniu 2018r.

Załącznik nr 2 Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2018 r.

Załącznik nr 3 Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w otwockich przedszkolach w rok u szkolnym 2017/2018