Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września
2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej sprawozdania finansowe sporządzone za 2018 rok Przedszkola nr 6 publikuję:
 

Oferta pracy dla:

1.Nauczyciela wychowania przedszkolnego 0,24 etatu tygodniowo tj. 6 godzin tygodniowo. Praca w grupie mieszanej z dzieci 3,4 letnich od dnia 01.09.2019r.

2.Nauczyciela języka angielskiego 0,08 etatu tygodniowo tj. 2 godziny tygodniowo. Praca w grupach mieszanych z dziećmi 3,4 letnimi i z dziećmi 6,5 letnimi od dnia 01.09.2019r.

2.Robotnika gospodarczego/konserwatora 0,5 etatu tygodniowo tj. 20 godzin tygodniowo. Praca od dnia 01.09.2019r.

Bardzo proszę o zapoznanie się wszystkich rodziców/ opiekunów dzieci z treścią Zarządzenia Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock

 

Załącznik: Zarządzenia Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 stycznia 2019r.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zgodnie z powyższym zarządzeniem rozpocznie się dnia 18.02.2019r. o godzinie 9:00. Będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.formico.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru. Należy jednak pamiętać, że wypełniając wniosek w systemie elektronicznym należy go wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu, szkole podstawowej pierwszego wyboru w obowiązującym terminie oraz dopełnić wszelkich formalności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym (podanym w  powyższym zarządzeniu).

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2018/2019

Przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 24.01.2019 r.

http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF58033A2750B7BZ/z14_2019.pdf

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2019 rok.

Lp. Placówka Adres Nr telefonu Termin dyżuru Ilość tygodni
1. Przedszkole nr 3 ul. Jodłowa 14 22 779-29-84 29.07-23.08.2019 4
2. Przedszkole nr 4 ul. Dwernickiego 1 22 779-32-73 29.07-23.08.2019 4
3. Przedszkole nr 6 ul. Kubusia Puchatka 28 22 779-41-23 19.08-30.08.2019 2
4. Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” ul. Kochanowskiego 6 22 779-37-12 05.08-30.08.2019 4
5. Przedszkole nr 12 ul. Batorego 34 22 779-51-01 01.07-26.07.2019 4
6. Przedszkole nr 15 ul. Majowa 44 22 779-40-78 01.07-26.07.2019 4
7. Przedszkole nr 16 „Grymuś” ul. Karczewska 27A 22 779-54-11 29.07-23.08.2019 4
8. Przedszkole nr 17 ul. Czaplickiego 7 22 779-50-40 01.07-26.07.2019 4
9. Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Komunardów 4 22 779-72-53 01.07-26.07.2019 4
10. Przedszkole nr 20 ul. Majowa 230 22 779-71-68 05.08-30.08.2019 4
11. Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta ul. Karczewska 14/16 22 779-24-14 01.07-12.07.2019 2
12. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej ul. Poniatowskiego 47/49 22 779-32-32 08.07-02.08.2019 4
13. Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa ul. Kościuszki 28 22 788-64-61 19.08-30.08.2019 2
14. Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego ul. Ambasadorska 1 22 779-34-31 01.07-12.07.2019 2
15. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza ul. Żeromskiego 235 22 779-25-22 19.08-30.08.2019 2
16. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II ul. Narutowicza 275 22 779-35-33 01.07-12.07.2019 2
17. Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego ul. Andriollego 76 22 779-38-44 19.08-30.08.2019 2

Pełna informacja o zasadach zapisów zostanie opublikowana w marcu 2019 roku, składanie wniosków rozpocznie się w kwietniu 2019 roku.

 

Informuję, że od dnia 26.02.2019r. lub od dnia 01.03.2019r.oferuję pracę dla:

1.Nauczyciela wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego:

a)na czs zastępstwa za nauczyciela w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy od 26.02.2019r. lub od 01.03.2019r.do 15.06.2019r. do grupy dzieci 5, 4 letnich w

wymiarze całego etatu tygodniowo.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście (składać w kancelarii przedszkola).