Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock w roku szkolnym 2018/2019

Przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r., w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 24.01.2019 r.

http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF58033A2750B7BZ/z14_2019.pdf

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2019 rok.

Lp. Placówka Adres Nr telefonu Termin dyżuru Ilość tygodni
1. Przedszkole nr 3 ul. Jodłowa 14 22 779-29-84 29.07-23.08.2019 4
2. Przedszkole nr 4 ul. Dwernickiego 1 22 779-32-73 29.07-23.08.2019 4
3. Przedszkole nr 6 ul. Kubusia Puchatka 28 22 779-41-23 19.08-30.08.2019 2
4. Przedszkole nr 10 „Leśne Skrzaty” ul. Kochanowskiego 6 22 779-37-12 05.08-30.08.2019 4
5. Przedszkole nr 12 ul. Batorego 34 22 779-51-01 01.07-26.07.2019 4
6. Przedszkole nr 15 ul. Majowa 44 22 779-40-78 01.07-26.07.2019 4
7. Przedszkole nr 16 „Grymuś” ul. Karczewska 27A 22 779-54-11 29.07-23.08.2019 4
8. Przedszkole nr 17 ul. Czaplickiego 7 22 779-50-40 01.07-26.07.2019 4
9. Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka ul. Komunardów 4 22 779-72-53 01.07-26.07.2019 4
10. Przedszkole nr 20 ul. Majowa 230 22 779-71-68 05.08-30.08.2019 4
11. Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta ul. Karczewska 14/16 22 779-24-14 01.07-12.07.2019 2
12. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej ul. Poniatowskiego 47/49 22 779-32-32 08.07-02.08.2019 4
13. Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa ul. Kościuszki 28 22 788-64-61 19.08-30.08.2019 2
14. Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego ul. Ambasadorska 1 22 779-34-31 01.07-12.07.2019 2
15. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza ul. Żeromskiego 235 22 779-25-22 19.08-30.08.2019 2
16. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II ul. Narutowicza 275 22 779-35-33 01.07-12.07.2019 2
17. Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego ul. Andriollego 76 22 779-38-44 19.08-30.08.2019 2

Pełna informacja o zasadach zapisów zostanie opublikowana w marcu 2019 roku, składanie wniosków rozpocznie się w kwietniu 2019 roku.

 

Bardzo proszę o zapoznanie się wszystkich rodziców/ opiekunów dzieci z treścią Zarządzenia Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock

 

Załącznik: Zarządzenia Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 stycznia 2019r.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zgodnie z powyższym zarządzeniem rozpocznie się dnia 18.02.2019r. o godzinie 9:00. Będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.formico.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru. Należy jednak pamiętać, że wypełniając wniosek w systemie elektronicznym należy go wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu, szkole podstawowej pierwszego wyboru w obowiązującym terminie oraz dopełnić wszelkich formalności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym (podanym w  powyższym zarządzeniu).

Informuję, że od dnia 01.02.2018r. rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkola nr 6 w Otwocku na rok szkolny 2018/2019.

Ponizej znajdziecie Państwo dokumenty z informacjami w tej sprawie.

 

Załącznik:

1.Zarządzenie nr 17/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29.01.2018r.

 

Zasady rekrutacji (wraz z załacznikami) zostały opublikowane na stronie Oświaty Miejskiej na

http://oswiata-otwock.pl/rekrutacja-na-rok-2018-2019/

Informuję, że od dnia 26.02.2019r. lub od dnia 01.03.2019r.oferuję pracę dla:

1.Nauczyciela wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego:

a)na czs zastępstwa za nauczyciela w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy od 26.02.2019r. lub od 01.03.2019r.do 15.06.2019r. do grupy dzieci 5, 4 letnich w

wymiarze całego etatu tygodniowo.

Oferty proszę składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście (składać w kancelarii przedszkola).

Rekrutacja na okres wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018

Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Przedszkole nr 6 w Otwocku pełni dyżur wakacyjny od dnia 02.07.2018r. do dnia 27.07.2018r.

Od dnia 22.01.2018r. do 09.02.2018r . będą wydawane i przyjmowane karty zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu.

Dnia 16.02.2018r. zostaną podane listy dzieci zakwalifikowanych.

Od dnia 19.02.2018r. do dnia 01.03.2018r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny są zobowiązani do dokonania opłaty za żywienie na konto Przedszkola nr 6. Numer konta za żywienie: 65 8001 0005 2001 0008 0086 0001 , w wysokości zgodnej z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu. Opłata za jeden dzień żywieniowy wynosi 7zł 50 gr, którą należy pomnożyć przez ilość dni (od poniedziałku do piątku) planowanego pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie ze złożoną deklaracją w ,, Karcie zgłoszenia”. Pełna opłata wynosi 150zł (za 4 tygodnie) . Na wpłacie należy umieścić informację ,,opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr 6– imię i nazwisko dziecka”.

Nie wniesienie opłaty za żywienie dziecka w ustalonym terminie będzie traktowane, jako rezygnacja z miejsca w Przedszkolu nr 6.

Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w Przedszkolu nr 6.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

Załącznik nr 1   Terminarz dyżurów przedszkoli otwockich prowadzonych przez Miasto Otwock w miesiącu lipcu i sierpniu 2018r.

Załącznik nr 2 Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2018 r.

Załącznik nr 3 Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w otwockich przedszkolach w rok u szkolnym 2017/2018