PRACA

Na rok szkolny 2022/2023 nadal są poszukiwani nauczyciele:

a) psycholog w wymiarze 2,75 godziny tygodniowo

b) pedagog specjalny w wymiarze 2,75 godziny tygodniowo

Wykształcenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie uzależnione od poziomu wyksztalcenia i stopnia awansu zawodowego  zgodnie z tabelą płac na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1798)

Szanowni Państwo,

Rodziców/ opiekunów zainteresowanych złożeniem DEKLARACJI - WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE do Przedszkola nr 6 w Otwocku prosimy o złożenie dokumentu do dnia 12.05.2020r. do Przedszkola nr 6 w Otwocku w godzinach pracy przedszkola tj. od 8.00 do 15.30

Załącznik nr 1 - Deklaracja - wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze

W związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych, uprzejmie informujemy, że zwrot opłaty za posiłki dokonywany będzie w formie odpisu należności w nastepnym miesiącu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września
2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej sprawozdania finansowe sporządzone za 2018 rok Przedszkola nr 6 publikuję:
 

Szanowni Państwo,

przez wzgląd na zaistniałą sytuację (zawieszenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych w przedszkolach, szkołach tj. od 16 do 25 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół) w ramach objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej akcji ,,Dzieci uczą rodziców" można przygotować dodatkowe lekcje do domowej nauki dla dzieci. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dołożenie wszelkich starań, by dzieci ten czas spędziły w domu i wykorzystały go na naukę. Liczba wszystkich lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji. Ale będzie ich minimum 5. Pierwsze materiały można pobrać pod adresem.

https://2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Kolejne będą się ukazywać w każdą środę i każdy piątek.

Dyrektor Przedszkola nr 6 w Otwocku ul. Kubusia Puchatka 28 tel. (22) 779-41-23 poszukuje wykonawcy do następujących prac:

1.Remontu pokrycia i obróbek daszka nad wejściem do przedszkola (od strony lasu wejścia do szatni grupy starszej) o powierzchni : szerokości 1,63 m2; długości 4,87 m2 tj. o powierzchni około 8 m2. W zakresie pracy przewidziane jest: zerwanie istniejącego pokrycia i obróbek, wykonanie warstwy spadkowej, wykonanie obróbek blacharskich rynny i rur spustowych, wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy trmozgrzewalnej (podkładowej i nawierzchniowej) na zggruntowanym podłożu, naprawa tynku i spodu daszku, malowanie.

2.Zdemontowanie futryny z drzwiami w piwnicy przedszkolnej (wejście do pomieszczenia robotnika gospodarczego) oraz zakup, przywóz, obsadzenie futryny wraz z drzwiami. Wymiary drzwi wysokość około 160cm, szerokość 80cm. Wysokość futryny 170 cm, szerokość po 7 cm (boki, góra).

3.Zakup wraz z montarzem daszku nad wejściem do przedszkola od strony ulicy Kubusia Puchatka 28.

4.Dospawanie części słupka metalowego do ogrodzenia wraz z częściowym remontem furtki.

Oferty proszę składać do kancelarii przedszkola.

oraz

5.Kompletu pomiarów elektrycznych w budynku Przedszkola nr 6.