PRACA

Na rok szkolny 2022/2023 nadal są poszukiwani nauczyciele:

a) psycholog w wymiarze 2,75 godziny tygodniowo

b) pedagog specjalny w wymiarze 2,75 godziny tygodniowo

Wykształcenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie uzależnione od poziomu wyksztalcenia i stopnia awansu zawodowego  zgodnie z tabelą płac na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1798)

Oferta pracy dla:

1.Nauczyciela wychowania przedszkolnego 0,24 etatu tygodniowo tj. 6 godzin tygodniowo. Praca w grupie mieszanej z dzieci 3,4 letnich od dnia 01.09.2019r.

2.Nauczyciela języka angielskiego 0,08 etatu tygodniowo tj. 2 godziny tygodniowo. Praca w grupach mieszanych z dziećmi 3,4 letnimi i z dziećmi 6,5 letnimi od dnia 01.09.2019r.

2.Robotnika gospodarczego/konserwatora 0,5 etatu tygodniowo tj. 20 godzin tygodniowo. Praca od dnia 01.09.2019r.

Numery rachunków bankowych założonych dla Przedszkola nr 6 w Otwocku w Banku Spółdzielczym w Otwocku ul. Kołłątaja 1 dla rodziców dokonujących opłaty drogą internetową za:

  1. Żywienie - nr 65 8001 0005 2001 0008 0086 0001
  2. Świadczenie usług ponad podstawę programową
    nr 38 8001 0005 2001 0008 0086 0002