PRACA

Na rok szkolny 2022/2023 nadal są poszukiwani nauczyciele:

a) psycholog w wymiarze 2,75 godziny tygodniowo

b) pedagog specjalny w wymiarze 2,75 godziny tygodniowo

Wykształcenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie uzależnione od poziomu wyksztalcenia i stopnia awansu zawodowego  zgodnie z tabelą płac na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1798)

Załącznik nr 1 - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wykształcenie wyższe lub średnie pedagogiczne - Pedagogika Przedszkolna lub Wczesnoszkolna + uprawnienia do prowadzenia języka angielskiego w przedszkolu (filologia angielska lub kurs angielskiego B 2), niekaralność. Praca na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu w wymiarze 2 godzin tygodniowo od dnia 01.09.2021r. (z dziećmi 3,4,5,6 letnimi).

Informuję, że u nauczyciela potwierdzono dodatni wynik testu na covid-19. Ze wzgledu na kończacy się okres kwarantanny w dniu 1 listopada 2020 r. dzieci będą objęte tylko nadzorem epidemiologicznym. Do tego czasu zaleca się samoobserwację stanu zdrowia oraz ograniczenie kontaktów społecznych. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (gorączka, kaszel, duszności, utrata smaku, węchu) rodzice proszeni są o zgłoszenie się do lekarza POZ, a po wizycie poinformowania dyrektora przedszkola lub nauczyciela o zaistniałej sytuacji. Ewa Kucharska dyrektor Przedszkola nr 6 

Ogłaszam zamówienie na wykonanie nastepujących pac:

I. Malowania dwóch sal w przedszkolu (sali grupy I i sali grupy drugiej).

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zamówieniu (zaproszenie do składania ofert)

Załącznik nr 2 - Oferta

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Umowa

Załącznik nr 5 - Klauzura informacyjna

II. Remont podłóg w przedszkolu (przedsionek, łazienki, korytarz wraz z przyległym pomieszczeniem, szatnia grupy I)

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zamówieniu (zaproszenie do składania ofert)

Załącznik nr 2 - Oferta

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 - Umowa

Załacznik nr 5 - Klauzura informacyjna

Zebranie dla rodziców dzieci zapisanych na rok szkolny 2020/2021 dnia 26.08.2020 r. o godzinie 16.30.